NS SPEKTRUM,s.r.o
Vratit zpet

Provoz Dětského Dopravního Hřiště Brno-Komín (vedle ZŠ Pastviny)

Provoz DDH Brno-Komín (vedle ZŠ Pastviny)

Firma NS SPEKTRUM s.r.o., která zahájila činnost již v roce 1995, se od svého vzniku věnuje mj. vývoji a výrobě kvalitních dětských elektromobilů. V roce 1996 jsme homologovali elektroautíčko, které se používá i pro dopravní výchovu a za dobu existence jsme ho již několikrát inovovali. Momentálně pracujeme na vývoji elektročtyřkolky.

Mimo tuto činnost jsme také „průkopníci“ v nové formě dopravní výchovy dětí. Jako nejúčinnější dopravní výchova se celosvětově jeví výcvik dětí na dětských dopravních hřištích (DDH). My jsme sem začlenili multimediální programy a elektroautíčka, čímž dostáváme nový rozměr dopravní výchovy. Dětem, které přijdou na dopravní výchovu, jsou v teoretické části na moderních počítačích za pomoci multimediálních programů vysvětleny značky, dopravní situace a v rámci zpětné vazby jsou na závěr všechny podrobeny testu znalostí. Následně odchází na praktickou část na DDH, kde si vyzkouší z pozice chodce, cyklisty i řidiče (elektroautíčka) zvládat dopravní situace a uvědomí si riziko, co by mohly zavinit svým neopatrným chováním. K dispozici mají vozový park 8-i elektroautíček a 8-i jízdních kol. Za dobu naší činnosti se nám potvrdilo, že touto metodikou výchovy se jako chodci naučí sebekázni a opatrnosti na vozovce, jako cyklisté si osvojí dopravní předpisy pro svoji potřebu při jízdách na kole a jízda v elektroautíčcích jim výuku zatraktivní, nemluvě o tom, že vlastně dotvoří skutečný obraz provozu na silnici, který při výcviku pouze na kolech chybí. Touto kombinací se maximálně podpoří chuť dětí věnovat se dopravní výchově a tím pádem se zvětší jejich pozornost, kterou v dnešní době není tak jednoduché získat.

Největší a zároveň celospolečenský efekt této činnosti spatřujeme v tom, že snižujeme, nejen sami sobě, riziko nehody s nezletilým neznalým účastníkem silničního provozu, ale také zvyšujeme pravděpodobnost, že se nám proškolené děti vrátí každý den v pořádku domů.

Provoz hřiště je v době duben - říjen (mimo prázdnin) a má dvě varianty:

  1. Organizovaná dopravní výchova dětí ZŠ (2. – 5. tříd). Děti z brněnských škol dochází v pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin na dopravní výchovu, kde se jim věnují kvalifikovaní lektoři a za pomoci již zmiňovaných výukových prostředků se v podstatě hrou snaží o nenásilnou formu učení. Výuka trvá 180 minut, z čehož 90 minut je teorie a 90 minut je praktická výchova. Za rok na našem hřišti proškolíme přes 3 000 dětí. To znamená, že hřiště má školící kapacitu pro třídy z cca 20 brněnských ZŠ.
  2. O víkendech v době od 14 do 18 hod je provoz pro širokou veřejnost, kde si děti za poplatek mohou půjčit elektroautíčko a jízdou po hřišti utužovat znalost dopravních předpisů (za nepřízně počasí se nekoná).

Pro výše popsanou činnost hledáme i sponzory!!!!!

V případě poskytnutí příspěvku na krytí provozu DDH můžeme sponzorům nabídnout reklamní plochy na elektroautíčcích (viz. níže), či na DDH. Dále jsme schopni nabídnout publicitu v mediální kampani (tisk, rozhlas, televize) při dopravních soutěžích. V neposlední řadě, vzhledem k účasti v tomto projektu, můžete sami prezentovat tuto skutečnost ve svých PR materiálech. Možností je zkrátka mnoho. Záleží na dohodě.

Plochy autíčka pro reklamu:
Zadní křídlo 60 x 25 cm - 1500 cm2
Přední štít 15 x 10 cm - 150 cm2
Bočnice nahoře 10 x 50 cm - 500 cm2
Bočnice dole 15 x 50 cm - 750 cm2