Dětské Dopravní Hřiště Brno-Komín (vedle ZŠ Pastviny)

Hřiště je v provozu duben - říjen (mimo prázdnin)

Varianty provozu:

1) organizovaná dopravní výchova dětí ZŠ (2. – 5. tříd)

Děti z brněnských škol dochází v pracovních dnech v době od 9 do 12 hodin na dopravní výchovu, kde se jim věnují kvalifikovaní lektoři a za pomoci výukových prostředků se v podstatě hrou snaží o nenásilnou formu učení. Výuka trvá 180 minut, z čehož 90 minut je teorie a 90 minut je praktická výchova. V teoretické části jsou jim na počítačích za pomoci multimediálních programů vysvětleny značky, dopravní situace a v rámci zpětné vazby jsou na závěr všechny podrobeny testu znalostí. Následně odchází na praktickou část na DDH, kde si vyzkouší z pozice chodce, cyklisty i řidiče (elektroautíčka) zvládat dopravní situace a uvědomí si riziko, co by mohly zavinit svým neopatrným chováním. K dispozici mají vozový park 8-mi elektroautíček a 8-mi jízdních kol. Za dobu naší činnosti se nám potvrdilo, že touto metodikou výchovy se jako chodci naučí sebekázni a opatrnosti na vozovce, jako cyklisté si osvojí dopravní předpisy pro svoji potřebu při jízdách na kole a jízda v elektroautíčcích jim výuku zatraktivní, nemluvě o tom, že vlastně dotvoří skutečný obraz provozu na silnici, který při výcviku pouze na kolech chybí. Touto kombinací se maximálně podpoří chuť dětí věnovat se dopravní výchově a tím pádem se zvětší jejich pozornost, kterou v dnešní době není tak jednoduché získat. Za rok na našem hřišti proškolíme přes 3500 dětí. To znamená, že hřiště má školící kapacitu pro třídy z cca 20 brněnských ZŠ.

2) provoz pro veřejnost

S politováním Vám oznamujeme, že z důvodu zrušení nájemní smlouvy, kterou jsme měli s ÚMČ Brno-Komín, musíme zrušit víkendovou dopravní výchovu.
Pro uplatnění nároků z platných permanentek nás kontaktujte na email: info[a]nsspektrum.cz

Největší a zároveň celospolečenský efekt výše popsané činnosti spatřujeme v tom, že snižujeme, nejen sami sobě, riziko nehody s nezletilým neznalým účastníkem silničního provozu, ale také zvyšujeme pravděpodobnost, že se nám proškolené děti vrátí každý den v pořádku domů.

mapa hřiště

Pro výše popsanou činnost hledáme i sponzory

V případě poskytnutí příspěvku na krytí provozu DDH můžeme sponzorům nabídnout reklamní plochy na elektroautíčcích (viz. níže), či na DDH. Dále jsme schopni nabídnout publicitu v mediální kampani (tisk, rozhlas, televize) při dopravních soutěžích. V neposlední řadě, vzhledem k účasti v tomto projektu, můžete sami prezentovat tuto skutečnost ve svých PR materiálech. Možností je zkrátka mnoho. Záleží na dohodě.

Plochy autíčka pro reklamu