NS SPEKTRUM,s.r.o
Vratit zpet

Poradenství

Poskytujeme poradenské a vzdělávací služby průmyslovým podnikům a obchodním společnostem. Této činnosti se věnujeme již od roku 1999 a máme zrealizováno mnoho úspěšných projektů v oblasti:

 • Reengineering procesů a systémů řízení (zkrácení průběžných dob)
 • Zvyšování produktivity a výkonnosti (štíhlá výroba)
 • Brainstorming a moderování strategických změn
 • Optimalizace pracovních míst (personální audity)
 • Audit nákladů na produkci a optimalizace zdrojů
 • Implementace metod průmyslového inženýrství
  (TPM, 5S, Poka-yoke, JIT, Kaizen, Kanban, SMED, BPM, MOST, CÚZ, Týmová společnost)
 • Investice do výrobních základen
 • Energetické audity
 • Optimalizace polotovarů a nakupování
 • Rozvoj a inovace výrobků
 • Nastavování systému kalkulací a controlling
 • Budování firemní kultury

Při výše uvedených činnostech používáme metody průmyslového inženýrství a nástroje, jež vznikly v naší dílně za dobu naší činnosti.

Poradenství provádíme na partnerské bázi a to buď formou auditu s výslednými doporučeními nebo formou projektu začínajícího auditem a končícího implementací opatření a prokázáním výtěžnosti navržených úspor.

Spolu s našimi partnery poskytujeme široký a ucelený záběr služby s vysokou přidanou hodnotou pro naše klienty a nabízíme tak řešení problémů komplexně, bez ztráty cenného času.

Za uplynulé období jsme pomohli více než desítce českých firem s pobočkami i v zahraničí.

Zásady naší činnosti

100% důvěra

Považujeme za samozřejmé utajení všech informací o společnosti, se kterými jsme seznámeni při přípravě projektů, jejich realizaci a taktéž po jejich ukončení.

Vysoká kvalita

Poskytujeme kvalitní služby realizované kvalitními lidmi. Poskytované produkty neustále zkvalitňujeme a doplňujeme o nové poznatky.

Měřitelné přínosy

Investice do poradenských služeb je investice jako každá jiná a o její úspěšnosti rozhoduje především její návratnost. Našim cílem je vždy přispět maximální mírou k rychlé návratnosti této investice.