Poradenství

Poskytujeme poradenské a vzdělávací služby průmyslovým podnikům a obchodním společnostem. Této činnosti se věnujeme již od roku 1999 a máme zrealizováno mnoho úspěšných projektů v oblasti:

Při výše uvedených činnostech používáme metody průmyslového inženýrství a nástroje, jež vznikly v naší dílně za dobu naší činnosti.

Poradenství provádíme na partnerské bázi a to buď formou auditu s výslednými doporučeními nebo formou projektu začínajícího auditem a končícího implementací opatření a prokázáním výtěžnosti navržených úspor.

Spolu s našimi partnery poskytujeme široký a ucelený záběr služby s vysokou přidanou hodnotou pro naše klienty a nabízíme tak řešení problémů komplexně, bez ztráty cenného času.

Za uplynulé období jsme pomohli více než desítce českých firem s pobočkami i v zahraničí.

Zásady naší činnosti

100% důvěra

Považujeme za samozřejmé utajení všech informací o společnosti, se kterými jsme seznámeni při přípravě projektů, jejich realizaci a taktéž po jejich ukončení.

Vysoká kvalita

Poskytujeme kvalitní služby realizované kvalitními lidmi. Poskytované produkty neustále zkvalitňujeme a doplňujeme o nové poznatky.

Měřitelné přínosy

Investice do poradenských služeb je investice jako každá jiná a o její úspěšnosti rozhoduje především její návratnost. Našim cílem je vždy přispět maximální mírou k rychlé návratnosti této investice.